Năng Lực Nhân Sự

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

1.  Cơ cấu lao động của nhân sự chủ chốt:

-  Đại học và trên đại học: 50 %

-  Cao Đẳng và trung cấp: 5 %

-  Thành phần khác: 45 %

2.  Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:

Ban lãnh đạo

-  Giám đốc: 1 người

-  Phó giám đốc: 1 người

-  Kế toán trưởng: 1 người

Các phòng ban chức năng

-  Phòng tài chính kế toán: 2 người

-  Phòng tiếp thị kinh doanh và chăm sóc khách hàng: 3 người

-  Phòng thiết kế kiến trúc: 5 người

Công nhân kỹ thuật

-  Thi công sản xuất lắp đặt nội thất gỗ: 15 người 

-  Thi công xây dựng và cải tạo công trình dân dụng, công nghiệp: 

+ Đội trưởng: 2 người

+ Tổ đội: 2 tổ đội

-  Thi phá dỡ công trình dân dụng, công nghiệp: 

+ Đội trưởng: 2 người

+ Tổ đội: 2 tổ đội

-  Thi công nội thất thạch cao:

+ Đội trưởng: 2 người

+ Tổ đội: 3 tổ đội

+ Biên chế linh hoạt theo từng dự án. 

-  Phòng vật tư: 1 người 

-  Quản lý kho: 1 người

3.  Bảng Kê Khai Năng Lực Cán Bộ Chuyên Môn:

TT CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VỀ KỸ THUẬTSỐ LƯỢNG CÁN BỘ ỨNG VỚI SỐ NĂM TRONG NGHỀ
<5 năm5- 10  năm10-15 nămTổng cộng
ITRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1.Kiến trúc sư02020105
2.Kỹ sư  kết cấu020204
3.Kỹ sư xây dựng02010104
4.Cử nhân kinh tế0202
5.Các ngành khác
IITRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 02


4. Bảng Kê Khai Năng Lực Công Nhân Kỹ Thuật:

TTCÔNG NHÂN THEO NGÀNH NGHỀBẬC THỢSỐ LƯỢNG
1.Công nhân nề3/7 – 5/745
2.Công nhân mộc4/7- 6/715
3.Công nhân sắt3/7 – 6/75
4.Công nhân điện nước4/7 – 7/72
5.Công nhân sơn hoàn thiện3,5/7-5/715
6.Công nhân Thạch cao3/7- 7/730
7.Công nhân phá dỡ, khoan cắt bê tông3,5/7-5/712
8.Lao động phổ thông20
 Tổng cộng


5.  Biện pháp an toàn lao động:

-  Công ty nhất quán và quán triệt tư tưởng an toàn lao động tuyệt đối trên các công trường xây dựng của Công ty.

-  Liên tục rà xoát, kiểm tra và thay thế, mua mới những trang thiết bị an toàn đã hết thời hạn hoặc hỏng hóc. Cập nhật và nghiên cứu những phương pháp và trang thiết bị an toàn lao động mới.

-  Tất cả các nhân viên thi công thực hiện nghiêm túc việc đeo, đội các dụng cụ bảo hộ lao động: mũ bào hiểm, giầy, dây an toàn, quần áo lao động vv….

-  Thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn an toàn lao động cho các nhân viên thi công.